Milujte se a..

..chvalte sebe i jiné.

Objevila jsem dvě stránky psané vlastní rukou! To se dnes tak často nevidí smiley Výpisky z knihy Dohoda s nemocí od Valerije Sinelnikova. Text jsem přepsala, líbí se mi. Jen u jedné věci nemám jasno.. s tím záměrem a nechat plynout. Co je lepší? Asi dobře namíchaná kombinace obého... třeba se to časem naučím angel

Protože se ráda dělím o to, co mi přijde dobrý, zde je:

Takže nemoc je sdělením vašeho podvědomí o tom, že nějaké vaše chování a nějaké vaše myšlenky a city se dostaly do konfliktu se zákony vesmíru. Tedy proto, abychom se vyléčili z jakéhokoliv onemocnění, je třeba přivést své myšlenky a emoce do souladu s vesmírnými zákony.

Příčiny nemocí – uvnitř nás!

Okolní svět je NÁŠ svět.

Svými činy, myšlenkami a emocemi sami porušujeme rovnováhu a vytváříme nemoci. Člověk může ovlivňovat své myšlenky a emoce.

Je třeba vzít na sebe zodpovědnost za svou nemoc a změnit vztah k ní -  vzdát se pocitu ukřivděnosti, kritiky, obviňování sebe i ostatních.

KAŽDÝ ČLOVĚK SÁM VYTVÁŘÍ SVŮJ SVĚT! I nemoce.

Takže pokud si myslíte, že jste špatní nebo máte pocit viny, spouštíte program sebezničení. A když posíláte ničivé myšlenky jinému člověku…popíráte existence sebe sama.

…Chovejte se ke své nemoci s úctou, přijměte ji a poděkujte.

Mnozí z vás netuší, jak OBROVSKÁ SÍLA JE SKRYTA VE SLOVECH, která pronášíme nahlas nebo pro sebe.

Před Bohem jsme si všichni rovni! Myšlenky a emoce, jako ukřivděnost, zlost, závist…slouží k uskutečnění pozitivních záměrů.

Je důležité si uvědomit, že nejsou lidé špatní, dobří, lepší, horší. Jsou jednoduše lidé a my je děláme takovými,, jakými je chceme vidět.

Naučte se přijímat jakoukoliv situaci ve svém životě bez naříkání a ukřivděnosti. A nejen přijímat, ale děkovat Bohu i svému podvědomému rozumu za tyto události.

„Vše, co Bůh dává, je k lepšímu“.

Co je přijetí? Je to hluboké chápání toho, že žijeme ve velice harmonickém a spravedlivém světě  a všechno, co se nám v životě stává, je třeba přijímat bezpodmínečně, bez naříkání, bez pocitu křivdy. Ať se vám přihodí jakákoliv situace, přijměte ji jako danou Bohem. Projděte si jí klidně. A přemýšlejte, čím jste si ji vytvořili a jaké ponaučení z ní máte vytěžit.

Meditace – žádat o pomoc při nalezení toho jediného místa v harmonii vesmíru. Stát se přesně taková, abyste co nejlépe zapadli do systému Světa a dosáhli míru a klidu, co mi pomůžou poznat skutečné štěstí a svobodu.

LÁSKA K BOHU ZAČÍNÁ LÁSKOU K SOBĚ SAMÉMU JAKO JEHO ČÁSTI.

Když vyjadřujete nespokojenost s okolním světem, vyjadřujete nespokojenost ohledně sebe.

Měňte své chování, tehdy ten člověk ve vás bude muset reagovat jinak.

Vytvořte prostor lásky a harmonie kolem sebe.

Vezměte na sebe zodpovědnost! Obviňovat někoho je hloupé, začněte u sebe. Nové myšlenky vytvoří nové situace. Važte si ostatních! Jakýkoliv člověk, kterého potkáte, nese pro vás důležitou  informaci, objev. Naučte se vážit si lidí, politického systému, státu,. Nikdy se nesnažte měnit  okolní lidi. Úcta k okolnímu světu je zárukou vašeho úspěchu.

Naučte se oceňovat a chválit! Projevujte obdiv“

Když odsuzujeme člověka, připisujeme mu to, co máme v sobě. Komunikujeme s jeho obrazem, který jsme si vytvořili v podvědomí.

V každém zločinci je kousek Boha. To, že jsou tu, znamená, že jsou potřební.

Vesmír je velice harmonický a spravedlivý. A každému se dostává podle jeho zásluh, tedy podle jeho víry a myšlenek. Nesnažte se měnti Vesmír, měňte jen svůj svět.

Jakmile začnete kritizovat a vyjadřovat nespokojenost, dejte si pozor! Z vašeho života odchází harmonie a spokojenost.

Pocit křivdy vzniká tehdy, když si člověk myslí, že ostatní se k němu chovají nespravedlivě. Člověk, který se uráží, chce, aby se k němu změnil vztah okolí. Aby si ho lidí vážili atp.

Pozitivní záměr -> ZMĚNIT VZTAH K VLASTNÍ OSOBĚ.

Jak se k sobě chováte, tak se chovají k vám. Začněte milovat sebe sama! Pokud se obviňujete za nějaké činy, již se nemilujete. Pokud si myslíte, že máte chyby, jste agresivně naladěni.

KAŽDÝ ČLOVĚK JE ČÁST BOHA, VESMÍRU. JE TŘEBA PŘIJÍMAT SE TAKOVÁMI, JACÍ JSTE VE SKUTEČNOSTI – JAKO UNIKÁTNÍ ČÁST VESMÍRU.

Milovat Boha znamená milovat sebe jako jeho částečku. Vnejší odráží vnitřní! Naučte se přijímat situace, které nastávají.

V životě neexistují vítězství a porážky.

JAK SE ZBAVIT POCITU VINY? Vzít zodpovědnost do svých rukou. Ne VINU -  před Bohem viníci nejsou.

ODPUSŤTE SI. VŽDY JSTE DĚLALI TO NEJLEPŠÍ, CO JSTE UMĚLI.  Pokud se obviňujete, vystupujete proti Bohu.

Naučte se milovat se jako bezpodmínečnou lásku jako částečku Boha, tehdy se vám otevře celý svět.

Strach z onemocnění doslova přitahuje nemoc.

Proto, abyste se zbavili strachů, naučte se důvěřovat všemu v tomto světě – sobě, lidem, událostem. Ale především své vnitřní síle. Pamatujte si -  vy sami vytváříte svůj svět. A tento svět je nejbezpečnější místo ve Vesmíru. Váš svět záleží na vašich myšlenkách. Očekávejte od okolního světa jen to dobré.

„JSEM JEDEN CELEK SE SÍLOU, KTERÁ MĚ STVOŘILA. JSEM V DOKONALÉM BEZPEČÍ, DŮVĚŘUJI SVÉ OSOBNÍ SÍLE A ZÍSKÁVÁM VNITŘNÍ KLID“

Vesmír je bohatý a vždy vím dá  všechno, co je třeba. Je zapotřebí se jen otevřít  a být připraven pustit do svého života to, co potřebujete.

POCHYBNOSTI – Stojí za to začínat? Co když to nevyjde? Stejně všechno záleží na našich záměrech. My sami vytváříme svůj život. Pochyby nás nutí, abychom uvěřili ve správnost své volby a vynložili větší úsilí na dosažení cíle. Jakýkoliv výsledek je jen výsledek.

Naučte se vnímat neúspěch jako ponaučení, jako prostředek zpětné vazby, překážky jako možnost zkusit něco nového.

JAKÝKOLIV VÝSLEDEK MÝCH ČINŮ JE VŽDY TEN SPRÁVNÝ VÝSLEDEK, KTERÝ MI POMÁHÁ USKUTEČNIT DALŠÍ SPRÁVNÉ ČINY.

Vytvořte si správně záměr, uvolněte se – co potřebujete, k vám zavčas přijde. Jistota je produktem sebedůvěry. Podle víry se vám staň!

Když litujete člověka, na podvědomé úrovni také přitahujete tyto události.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Top