Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Ujednání

II. Kontakt

III. Charakteristika zboží

IV. Cena zboží

V. Doprava

VI. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

VII. Dodací podmínky

VIII. Převzetí

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

X. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

XI. Reklamace

XII. Ochrana osobních údajů kupujícího

 

                             I.        Ujednání

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.taucova.cz.  Veškeré smluvní vztahy, které se řídí těmito obchodními podmínkami jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě, že je smluvní stranou spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.  Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Provozovatel Zuzana Taucová, Na Petřinách 392/72, 162 00, Praha 6, zapsaná v živnostenském rejstříku dne 28. 3. 2013. IČO 01550721

 

II.                    Kontakt

Doručovací adresa: Zuzana Taucová, Na Petřinách 392/72, Praha 6, 162 00

Telefon: +420 774 123 404

 Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.'; document.getElementById('cloak67614').innerHTML += ''+addy_text67614+'<\/a>'; //-->

Facebook: http://www.facebook.com/taucova.cz

 

III.                  Charakteristika zboží

Předmětem obchodu jsou obrázky použité jako a) papírové výrobky -  plakáty, pohledy, přání, obrázky atp.,  tyto se dělí na originály a reprodukce, b) elektronické obrázky určené ke stažení za určenou cenu při dodržení uvedených autorských práv c) dekorace d) zboží různého charakteru s potiskem (textil, podložka, hrneček…)e)  potraviny a potravinové doplňky f) dárkové předměty (sošky, mince).  O jaký druh zboží se jedná je vždy uvedeno v charakteristice položky.

 

IV.                Cena zboží

Cena zboží je uvedena vč. DPH a to u každého produktu zvlášť. Jedná se o cenu za jeden kus zboží, případně za sadu -  vše je viditelně uvedeno u produktu. Cena se nenavyšuje o další skryté poplatky. Pouze v případě, že si nakupující přeje zboží upravit (nalepit na barevný karton atd -  nabídka je uvedena u každého produktu, kde je to možné), se cena navýší o částku za tuto úpravu. Částka je předem známa. Připočítává se pouze cena za dopravu – viz bod V.

 

V.                Doprava

Kupující si při nákupu fyzických, hmatatelných výrobků volí formu dopravy. Možnosti jsou následující:

1.       Česká pošta – dobírka -  92 Kč

2.       Česká pošta – platba předem – 50 Kč

Balné se nepřipočítává.

Plánuji dohodnutí odběrných míst (výdejna, kouzelná almara, obchod). V případě, že máte kontakt na někoho, kdo by mohl fungovat jako odběrné místo, dejte mi prosím vědět (např. obchůdek v centru Prahy s květinami, s dárkovými předměty).

 

VI.                  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

 

VII.                Dodací podmínky

Objednávka Vám bude zaslána nejpozději do 7 pracovních dní, většinou odesílám objednávku do 2 pracovních dní ode dne objednání v případě volby dodání dobírkou.  V případě volby platby předem do 2 dní po přijetí peněz.

 

VIII.               Převzetí zásilky

Zákazníkům doporučujeme zkontrolovat při převzetí, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte a požadujte po doručovateli zápis o důvodu odmítnutí.

V případě mechanického poškození obsahu zásilky v nepoškozeném obalu zásilku vyfotografujte (udělejte více snímků, některé i s obalem).

V obou případech nás obratem kontaktujte (nejpozději o 2 pracovních dnů).

 

IX.            Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo na základě odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zaslat zboží zpět bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu, vč. visaček a dokladu o koupi, a to ve výše uvedené lhůtě, přičemž určující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet.

Při zasílání zboží zpět je kupující zodpovědný za poškození zboží způsobené přepravou (zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz), proto je kupující povinen dbát opatrnosti, zejména zvolit vhodný obal. Současně doporučujeme zásilku s vráceným zbožím pojistit. Před odesláním zboží nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Vrácené zboží nám zašlete zpět na vlastní náklady, nikoli na dobírku (nebude převzata).

 

                             X.                Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku bez udání důvodu. Nastane-li změna ceny u dodavatelů, zboží se již nevyrábí nebo došlo k poškození zboží třetí stranou. V tomto případě prodávající neprodleně kontaktuje emailem nebo telefonicky kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující již uhradil kupní cenu, bude mu neprodleně vrácena do 5-ti dní.

 

                              XI.                  Reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu s právními předpisy České republiky.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v těchto případech:

  • výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je zákazník povinen řešit s dopravcem, zákazník není povinen zboží převzít a musí neprodleně kontaktovat prodejce)
  • výrobek byl poškozen nešetrným nebo neodborným zacházením
  • výrobek byl použit v rozporu s jeho účelem
  • výrobek byl mechanicky poškozen
  • výrobek byl poškozen působením živlů
  • záruka se také nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním

 Jestliže se v záruční době objeví vada výrobku, zašlete výrobek s popisem závady a s dokladem prokazujícím zakoupení zboží. Před odesláním zboží nás, prosím, informujte emailem nebo telefonicky. Vaše reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, tzn. ode dne, kdy nám bude doručena. Vyjádření Vám zašleme emailem. V případě uznání reklamace bude kupujícímu zaslán náhradní výrobek nebo mu bude vrácena plná kupní cena (nikoli náklady na poštovné).

 

                                XII.                    Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při registraci, bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobním údajů, v platném znění, bude tyto osobní údaje využívat pouze pro svou vnitřní potřebu.

Kupující tímto prohlašuje, že s objednáním nebo registrací na internetových stránkách http://www.taucova.cz,  souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním všech osobních údajů poskytnutých prodávajícímu a zároveň potvrzuje jejich pravdivost a úplnost.

Zákazníkům zasíláme, automaticky po obdržení první objednávky, občasné informační e-maily týkající se novinek v sortimentu a pořádání kurzů a akcí. Tyto informační e-maily lze na požádání zrušit.

Top