Natálie Berglowcová

 Díky mnohaletým tanečním zkušenostem mi při jakékoliv práci s člověkem dává smysl zapojovat do procesu nejen mysl a slova, ale i tělo a emoce prostřednictvím pohybu. Proto si mě získala metoda Somatického koučování vycházející z psychoterapeutického směru biosyntézy – terapie zaměřené na všechny složky člověka (tělo + emoce + mysl).

Propojování jednotlivých částí do smysluplného celku je mi blízké i v jiných oblastech – v dnešní době nelze pomíjet vliv techniky a moderních přístrojů na naše zdraví a mentalitu a tak se mimo psychologii věnuji i školení a tréninku IT cloudových aplikací. Protože technika a počítače jsou nedílnou součástí našeho každodenního života, je mi výzvou s klienty nacházet způsoby, jak z ní udělat vynikajícího sluhu, nikoliv zlého pána. Těší mě propojovat současné znalosti o fungování lidské psychiky a mozku se znalostmi o moderních nástrojích pro komunikaci a práci.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Top